Etusivu

Ihminen edellä – nykyteknologia museoiden saavutettavuudessa ja elämyksessä

Ihminen edellä – nykyteknologia museoiden saavutettavuudessa ja elämyksessä

Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen museologian oppiaineen opiskelijoiden järjestämä vuotuinen Museologian seminaari pidetään 25.—26.4.2019. Seminaari järjestetään yhteistyössä ICOM -Suomen komitean ja Suomen museoliiton kanssa. Museologian seminaarin teemana on nykyteknologia museoissa ja sen rooli saavutettavuuden ja elämyksien kannalta

The role of modern technology in museum accessibility and experience

The annual Museology Seminar organised by the museology students in University of Jyväskylä Department of Music, Art and Culture Studies takes place on 25th to 26th April 2019. The seminar is organised in collaboration with the Finnish National Committee of ICOM and with the Finnish Museums Association. The theme of the Museology seminar is modern technology in museums and its role in accessibility and experiences.

Ajankohtaista / News